Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa

Podstawowym celem działania każdej firmy jest maksymalizacja zysku. Zysk jak wiadomo to różnica pomiędzy kosztami wyprodukowania towaru czy świadczenia usługi, a przychodami. Zatem aby zwiększyć zyski można podjąć dwa rodzaje działać – starać się zwiększyć przychody, albo zmniejszyć koszty. Firmy często starają się działać wielopłaszczyznowo i podejmują działania w obu tych obszarach. Dywersyfikacja działań zmierzających do maksymalizacji zysku może przynieść zadowalające rezultaty.

Maksymalizacja zysku poprzez zwiększenie przychodów

Zwiększenie przychodów firmy w warunkach działania na wolnym rynku może odbyć się na dwa sposoby: poprzez zwiększenie produkcji oraz za sprawą zwiększenia sprzedaży. W warunkach tak zwanej konkurencji doskonałej, gdzie firma nie ma wpływu na poziom cen, bowiem kształtują je mechanizmy rynkowe podaży i popyt, zwiększenie produkcji lub poszukiwanie nowych sposobów sprzedaży to szanse na zwiększenie zysków. Oczywiście jest to duże uogólnienie, bowiem pod terminem zwiększonej sprzedaży kryje się tak naprawdę szereg różnorodnych działań, począwszy od poszukiwania nowych kanałów dystrybucji, przez podjęcie wzmożonej działalności marketingowej poprzez wprowadzanie nowych produktów czy ulepszanie obecnych. W tym stwierdzeniu kryje się także poszukiwanie nowych rynków zbytu czy poszerzanie grupy docelowej. Zwiększenie produkcji również może odbywać się na dwa sposoby: może wiązać się z zatrudnieniem większej liczby pracowników, z unowocześnieniem linii produkcyjnych czy wprowadzeniem zmianowego trybu pracy. Warto jednocześnie pamiętać, że zwiększanie produkcji ma sens tylko do pewnego punktu, jeśli produkcja zostanie zwiększona nadmiernie to przestanie być opłacalna.

Maksymalizacja zysku poprzez zmniejszenie kosztów

Chcąc osiągnąć maksymalny zysk firmy często sięgają także po oszczędności i różnorodne metody obniżania kosztów. Przykładem takich działań zmierzających do wydajniejszego gospodarowania finansami firmy jest optymalizacja podatkowa, czyli weryfikacja czy wszystkie koszty i zyski są odpowiednio kwalifikowane w księgach rachunkowych oraz czy firma ma prawo do ulg podatkowych (więcej na temat ulg można dowiedzieć się na – bttp.pl). Innym przykładem minimalizacji kosztów są optymalizacje procesowe, których zadaniem jest usprawnienie pracy firmy, a przez to skracanie czasu potrzebnego na wykonywanie zadań oraz obcięcie etatów, które nie są dla firmy niezbędne. Zmniejszenie kosztów bywa także związane z kwestiami takimi jak wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.